A A A

DIN 417 Wkręt dociskowy z nacięciem płaskim z czopem walcowym

Śruby dociskowe bez łba z czopem walcowym
Normy DIN 417
PN
ISO -
Material i klasa: A2 / A4