A A A

DIN 551 Wkręty dociskowe bez łba z nacięciem prostym i końcem płaskim

Śruby dociskowe bez łba czopem stożkowym
Normy DIN 551
PN 82272
ISO -
Material i klasa: A2 / A4