A A A

DIN 553 Wkręt dociskowy bez łba z nacięciem prostym z końcem stożkowym

Wkręty dociskowe bez łba z nacięciem prostym z końcem stożkowym
Normy DIN 553
PN 82273
ISO -7434
Material i klasa: A2 / A4